Z ostatniej chwili ...

uwaga REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA!

   SZANOWNI RODZICE!                                             Zamość, 15-05-2017r.

   19 maja o godzinie 12:00 w przedszkolu zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych (nowo przyjętych) na rok szkolny 2017/2018.

   Prosimy rodziców o zgłaszanie się do placówki w dniach od 19.05 do 31.05 w celu podpisania umów.

   Nie podpisanie umowy w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów.

uwaga REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA!

   SZANOWNI RODZICE!                                             Zamość, 05-04-2017r.

   Rekrutacja do Przedszkola rozpoczyna się od 24.04.2017r. i będzie trwać do 10.05.2017r. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne bedą w Przedszkolu.

   Serdecznie zapraszamy!

  C Z Y T A J :

Rekrutacja dzieci do przedszkola...

uwaga OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - UBEZPIECZENIE SZKOLNE!

  C Z Y T A J :

Warunki ubezpieczenia NNW dzieci

Tabela uszczerbku na zdrowiu

Załącznik NNW dzieci