Oferta edukacyjna

      OFERTA EDUKACYJNA

Bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola (z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy):

 • zajęcia muzyczno - taneczne (wszystkie grupy wiekowe),

 • dziecięca matematyka - metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (grupa I,II, III, IV, VI),

 • przedszkolna orkiestra - metoda aktywnego słuchania muzyki według Bati Strauss (grupa IV,VI),

 • zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (grupa III, V,VI,),

 • ja i przestrzeń zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (grupa V),

 • zabawa w czytanie - metoda Glenna Domana (grupa I, III),

 • ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem metod Labana, Kniessów i Karla Orff'a (grupa I, II, VI),

 • język angielski (grupa IV,V, VI, VII),

 • religia (czwartek) - mgr Marzena Chmiel (grupa IV, V, VI, VII),

 • kółko plastyczne - (grupa I,II, III, VI ).

 • kółko teatralne (grupa III, IV,VI, VII),

 • kółko przyrodnicze (grupa IV),

 • zabawy badawcze (grupa IV),

 • aerobik (grupa III, V,VI),

 • zabawy sportowe - "Tenis 10" (grupa IV, V),

 • poranki muzyczne z muzyką ludową (grupa I, II, III, IV,V, VI),

 • origami (grupa IV),

 • bajkoterapia (grupa III, IV,VI, VII),

Ponadto oferujemy dzieciom inne propozycje jak:

 • zapraszamy muzyków z koncertami i prezentacją instrumentów muzycznych oraz aktorów z ciekawymi przedstawieniami teatralno-bajkowymi,

 • organizujemy wycieczki do środowiska lokalnego - poczta, biblioteka, zakłady usługowe, muzea, wyjścia do ZDK, MDK,

 • organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (np. lekarz, strażak, policjant, leśnik itp.),

 • odbywa się też wiele imprez będących tradycją naszego przedszkola: Balonik Marzeń - dzień wychowania przedszkolnego, Pasowanie na przedszkolaka, Bal jesień, Dzień Pluszowego Misia, Zabawy andrzejkowe, Mikołaj, Jasełka, Bal karnawałowy, Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Powitanie wiosny, Dzień Ziemi, Święto flagi, Dzień Dziecka, Pożegnanie przedszkola,

 • organizujemy akcje charytatywne "Góra grosza", "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem", Zbiórka darów dla Domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Marii oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach; ponadto zbieramy plastikowe nakrętki i zużyte baterie.