Dyrekcja

nauczyciel Pracę w przedszkolu rozpoczęłam 01.08.1981 r.

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Swiętokrzyskiej w Kielcach na kierunku ZEW i P z terapią pedagogiczną.

Posiadam także ukończony kurs "Zarządzanie w oświacie" zorganizowany przez ODN w Zamościu.

Od 1995 roku pełnię funkcję dyrektora przedszkola. Staram się o stworzenie takiej atmosfery, aby dzieci przychodziły do przedszkola z radoscią, a rodzice byli spokojni o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

Praca z dziećmi i dorosłymi sprawia mi wiele satysfakcji oraz zadowolenia.

Imię i nazwisko: Grażyna Ziemiańska
Funkcja: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu

Godziny pracy: