Kontakt

info


Pełna nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 5
Ulica: Peowiaków 76a
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Nr telefonu: 84-638-49-15
Nr faksu: 84-638-49-15
Adres URL: http://www.przedszkolak5.zam.pl
Adres e-mail: ziemianska@op.pl
N I P: 922-242-88-32
REGON: 951077644