Dyrektor Przedszkola ogłasza konkurs na stanowisko referenta przedszkola. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia na stronie BIP.  http://www.bip.przedszkolak5.zam.pl/inne/tablica-ogloszen/