W zakładce Rekrutacja dostępna jest już deklaracja, rodzice którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu prosimy o wypełnienie deklaracji i przyniesienie jej do placówki, możliwe będzie również internetowe wypełnienie deklaracji poprzez stronę www.nabor.pcss.pl/zamosc. Serdecznie zapraszamy!!!