SZANOWNI RODZICE

Przypominamy, iż mają Państwo obowiązek złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach 23 – 27 marca 2020 roku. Deklaracje będzie można pobrać ze strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/ lub www.przedszkolak5.zam.pl w/w terminie. Niezłożenie deklaracji w terminie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Więcej „REKRUTACJA”