Z przyjemnością informuję, że konkurs plastyczny „Żyj z przyrodą w zgodzie” został zakończony 27.04.2020r. Celem konkursu było rozwijanie uczuć estetycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody. Konkurs adresowany był do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Uczestnicy konkursu wykonali bardzo interesujące i przepiękne prace, za które otrzymali dyplomy.  Rodzice otrzymali podziękowania za wkład wniesiony w przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Szczególnie podziękowania należą się artystom, bez których zaangażowania konkurs z pewnością by się nie odbył.

Zapraszamy do następnych edycji naszych konkursów.

Beata Babiarz

Więcej „ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO”