Prezydent Miasta Zamość informuje, że rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca 2020 roku i potrwa do 19 czerwca 2020 roku. Nabór odbędzie się do Przedszkola Miejskiego Nr 9, ul. Oboźna 10 w Zamościu.

            W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział dzieci mieszkające na terenie miasta Zamość, które nie przystąpiły do  rekrutacji w I terminie. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  nastąpi 1 lipca 2020 roku  ww. przedszkolu.