Szanowni Państwo!

Studenci II roku Pedagogiki wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 10 i 12 ogłosili „Ogólnomiejski Konkurs Bożonarodzeniowy dla Dzieci i Dziadków”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy w parze: dziecko-dziadkowie techniką dowolną. np. serwetka, bombka, kartka świąteczna, stroik, witraż, wykonanie choinki np. z piór itp.

Prace należy dostarczyć do 14.12.2020r. (poniedziałek) do przedszkola do którego uczęszcza dziecko. Praca powinna być podpisana (Imię i nazwisko dziecka, imiona dziadków, nazwa przedszkola, telefon kontaktowy)

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i zostaną przekazane do instytucji, w których przebywają samotne osoby starsze.

Zapraszamy do udziału!