W ramach realizacji innowacji pedagogicznej smerfy na zajęcia  rozbudzały zmysł wzroku. Ćwiczenie to usprawniło mała motorykę, umiejętności manualne oraz usprawniło zmysł  dotyku .

Więcej „Innowacja u Smerfów”