Kontakt ze zwierzętami ma pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny  dzieci . Uczy empatii, pozwala kształtować prospołeczne postawy. Dzięki uprzejmości mamy Stasia z grupy Smerfów dzieci  miały możliwość wszystkie wartości związane z obcowaniem ze zwierzętami doświadczyć w przedszkolu. Mama Stasia przyniosła trzy małe kaczuszki . Dzieci były zachwycone zajęciami.

Więcej „Kaczuszki u Smerfów”