20.12.2017r wszyscy  pracownicy przedszkola wraz z przedstawicielami grup przedstawiły „Opowieść wigilijną” dla pozostałych  dzieci oraz Przedstawicieli Rodziców.

Więcej „Wigilijna opowieść”