Jesteś tutaj:

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę – Przedszkole Miejskie Nr 5 i mieści się przy ulicy Peowiaków 76A. Przedszkole istnieje od listopada 1975 roku. Do roku 1985 było to tzw. „przedszkole ćwiczeń", gdzie słuchaczki szkół pedagogicznych m.in. ze Szczebrzeszyna odbywały praktyki pedagogiczne. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zamość, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, oddalony od hałasu miejskiego. Na osiedlu nie ma zakładów przemysłowych, a budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków.

Jest to budynek dwupiętrowy, w dobrym stanie technicznym. Na parterze znajdują się dwie sale zajęć dla dzieci młodszych, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie biurowe intendentki, szatnia dla personelu, szatnia dla dzieci oraz kompleks pomieszczeń kuchennych. W holu znajdują się kąciki pedagogizacji dla rodziców, a w szatni urządza się wystawy prac plastycznych dzieci z poszczególnych grup. Na piętrze budynku są 3 sale zajęć dla dzieci starszych, sala gimnastyczna wyposażona w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i zajęć z rytmiki.

Przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Sale zajęć urządzone są funkcjonalnie i estetycznie. Dookoła budynku rozciąga się duży trawnik z ogródkiem skalnym. Tu urządzony jest plac zabaw z odpowiednim sprzętem terenowym. Duży taras od strony południowej jest ulubionym miejscem zabaw dzieci i sceną do publicznych występów z okazji imprez przedszkolnych.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00. W pracy dydaktyczno-wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas przedpołudniowy i popołudniowy wypełniają zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 5 uczęszcza ok. 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Podzielone są one na 6 grup liczących do 25 dzieci.

Grupę najmłodszą stanowią dzieci 3 letnie. Praca nauczycielek skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz rozwijaniu i doskonaleniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych i ruchowych.

W grupie dzieci 4 letnich nauczycielki planują i realizują pracę dydaktyczno-wychowawczą dostosowując zadania do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, stosują różnorodne techniki, metody, formy i ćwiczenia.

W pozostałych grupach dzieci 5-6 letnich nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej.

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej oraz uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. Jest to placówka otwarta dla rodziców i środowiska lokalnego.

Prowadzimy takie formy współpracy jak: dni otwarte dla rodziców, spotkania z ciekawymi ludźmi (artyści ludowi, bibliotekarz, dziennikarz itp.), konkursy, wernisaże prac plastycznych wykonanych przez dzieci, akcje charytatywne na rzecz innych.

Do góry

istanbul Evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat depolama