Jesteś tutaj:

Oferta edukacyjna

Godziny funkcjonowania przedszkola:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-17.00.

Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują między 8.00 – 13.00.

Liczba miejsc w przedszkolu – 150

Liczba oddziałów – 6

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

– dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
– tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
– wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
– uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
– zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
– posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe,
– promujemy zdrowy styl życia,
– jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • religia
 • angielski
 • tenis
 • karate
 • logopedia

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 • plastyczne
 • muzyczno – taneczne
 • teatralno – recytatorskie
 • rytmiczne
 • ekologiczno – przyrodnicze
 • zumba, aerobik

DZIAŁANIA INNOWACYJNE

 • Elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Straus
 • zajęcia matematyczne z elementami programu „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej
 • elementy metody nauki czytania Glena Domana
 • bajkoterapia
 • muzyka relaksacyjna
 • Metody aktywizujące

 

PROFILAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach: program wychowawczy przedszkola „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, program „Hop sa-sa, ćwicz jak ja”. Bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,  Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato wolę wodę”. Realizujemy program „W zaczarowanym świecie książki”. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp.
W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw i procedury odbioru dzieci z przedszkola.

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZA

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania (kółka zainteresowań), promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, czytanie bajek, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, zebrania).
Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI:

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Skupiamy się przede wszystkim na edukacji patriotycznej małych przedszkolaków. Posiadamy kalendarz uroczystości w ramach którego planujemy zadnia na rok szkolny:
Ø Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ø Akcja „Sprzątanie świata”
Ø Święto Drzewa
Ø Święto Pani Jesieni
Ø Pasowanie na Przedszkolaka
Ø Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Ø Spotkanie z Mikołajem
Ø Wigilijne spotkanie z rodzicami „Jasełka”
Ø Dzień Babci i Dziadka
Ø Ferie na wesoło
Ø Dzień Ziemi
Ø Uroczystość z okazji Dnia Flagi
Ø Dzień Rodziców
Ø Festyn rodzinny
Ø Dzień Dziecka
Ø Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, radą rodziców i środowiskiem. Opracowujemy i realizujemy „Plany współpracy z rodzicami”.
Wielu rodziców chętnie włącza się w organizację wycieczek, imprez i uroczystości, organizowanie pogadanek dla dzieci (pielęgniarka, policjant, strażak). Rodzice uczestniczyli w realizacji programów ogólnopolskich „Czyste powietrze wokół nas” „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Angażowali również całe rodziny w przygotowanie prac plastycznych na różne wystawy, np. „Orzeł Biały”, „Zamość – moje miasto”.

PRZYBLIŻAMY RODZICOM SPECYFIKĘ PRACY Z DZIECKIEM GŁÓWNIE POPRZEZ:
Ø zebrania ogólne i grupowe,
Ø rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
Ø prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
Ø zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
Ø zajęcia otwarte i warsztatowe wystawy, wycieczki,
Ø udział w uroczystościach przedszkolnych i integracyjnych rodziców z dziećmi.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Nasze przedszkole ceni sobie współpracę z innymi przedszkolami poprzez udział w konkursach, uroczystościach, ponadto współpracujemy z:

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 – opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– Szkołą Podstawową nr 4, 7, 10 w Zamościu – zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości, konkursów,

– Miejską Biblioteką Publiczną – zwiedzanie biblioteki, udział w konkursach, prelekcjach, uczestniczymy  w akcji Cała Polska czyta dzieciom, współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz z Biblioteką Pedagogiczną,

– Nadleśnictwem – spotkania z leśnikami, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej,

– Zamojskim Domem Kultury – udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta, zwiedzanie wystaw.
– Komendą Miejską Policji – pokazy dla dzieci, pogadanki.
– Komendą Straży Pożarnej – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
– Urzędem Miasta Zamość  – udział w akcjach i przedsięwzięciach,
– Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu – udział w programach i akcjach,
– Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu, Klubem Tenisowym Return.
– Rzemieślnikami i zakładami pracy – pogadanki, wycieczki.

Do góry

istanbul Evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat depolama