Zorganizowaliśmy w tym roku  Rodzinny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Orzeł biały”. Dzieci wraz z rodzicami w domach przygotowywali prace na konkurs. Konkurs cieszył się zainteresowaniem rodziców. Głównym celem konkursu było kształtowanie patriotyzmu i wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

Więcej „Rodzinny Konkurs Plastyczny „Orzeł biały””