14.11 wszystkie grupy brały udział w prezentacji umundorowania i zabytkowych eksponatów z 1920r przez Miłośników Klubu Historii.

 

Więcej „Wojsko”