Jesteś tutaj:

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

Powiększ obraz

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM!

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego

Czym chciałbym oddychać?”

dla dzieci 5-6 letnich z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu.

W ramach realizacji Ogólnopolskiego programu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Organizatorem konkursu plastycznego „Czym chciałbym oddychać?” jest Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu.

Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych

– promowanie i upowszechnianie wśród dzieci zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania różnych źródeł dymów

– uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

– poszerzenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym:

– Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do naszego przedszkola.

– Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie A4.

-Do każdej pracy powinna być dołączona kartą zgłoszenia (załącznik nr1). 

– Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie rodzica (załącznik nr 2).

– Termin składania prac: do 04 marca 2021r. do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego:

– Termin ogłoszenia wyników: 05 marca 2021r. podczas otwarcia wystawy.

 -Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, natomiast Rodzice podziękowania, które zostaną wręczone w dniu otwarcia wystawy.

– Prace przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Osoby odpowiedzialne:

nauczycielki Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu

Babiarz Beata, Gromadzka Agnieszka

Załącznik Nr 1

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym

Czym chciałbym oddychać?”


Nazwisko i imię autora pracy (dziecka)


Wiek autora (dziecka)


Grupa


Tytuł pracy


Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Załącznik Nr 2

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U.2018 poz.1000, ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) mojego dziecka…………………………………………………………………………………………

w związku z udziałem w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym „Czym chciałbym oddychać?” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania zdjęć w materiałach związanych z konkursem i wystawą.

Do góry

istanbul Evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat depolama