Dzieci z grupy I rozpoczęły zajęcia innowacyjne – sensoplastyka. Smerfy podczas zajęć rozbudzały zmysły dotyku, wzroku, węchu. Bardzo ciekawą formą stymulacji zmysłu dotyku była ścieżka sensoryczna, która sprawiła dzieciom ogromną radość.

Więcej „Sensoplastyka u Smerfów”